دانلود فیلم Super Troopers 2001 - سربازان فوق العاده

دانلود فیلم Super Troopers 2001 - سربازان فوق العاده
داستان در مورد پنج نظامی در ایالت ورمونت است که در یک ایستگاه دور افتاده نزدیک مرز کانادا به انجام وظیفه می پردازند. آن ها که استعداد خاصی در گند زدن به کارشان دارند، تصمیم گرفته اند با حل یک پرونده جنایی لیاقت خود را ثابت کنند...