دانلود فیلم Two Lovers and a Bear 2016 - دو عاشق و یک خرس

دانلود فیلم Two Lovers and a Bear 2016 - دو عاشق و یک خرس
در یک شهر کوچک نزدیک قطب شمال که در آن جاده ها به بیراهه منتهی میشوند، رومان و لوسی، دو فرد دلسوخته گرد هم می آیند تا به یک جهشی برای زندگی و آرامش درونی دست یابند.