دانلود مستند Bigger Stronger Faster* 2008 - بزرگتر، قوی تر، سریعتر

دانلود مستند Bigger Stronger Faster* 2008 - بزرگتر، قوی تر، سریعتر
مستندی در مورد فرهنگ پیروزی به هر قیمتی از طریق داروهای بدن‌سازی و تقویتی که یک خواهر و برادر از این طریق به دنبال رویاهای خود هستند.