دانلود فیلم Superstition 1982 - خرافات

دانلود فیلم Superstition 1982 - خرافات
جادوگری در سال 1692 کشته می‌شود اما او برای انتقام از نوادگان کسانی که او را اعدام کردند بار دیگر به زندگی باز می‌گردد.