دانلود فیلم Dodgeball: A True Underdog Story 2004 - داج بال: داستان یک بازنده واقعی

دانلود فیلم Dodgeball: A True Underdog Story 2004 - داج بال: داستان یک بازنده واقعی
پیتر لافلر صاحب و گرداننده یک مجموعه ورزشی کوچک و رو به تعطیلی است . کارمندان و اعضای این مجموعه ورزشی عبارتند از : اون ، مردی که نمی تواند عشقش را پیدا کند ، دوایت ، یک مرد از خود راضی که ادعا می کند همه چیز را می داند ، گوردون، مردی خجالتی و کم رو و طرفدار ورزشهای عجیب ، جاستین ، یک جوان دبیرستانی و استیو ، دزدی که بدنبال جواهر است . از سوی دیگر وایت گودمن که مرد ثروتمندی بوده و صاحب و مدیر یک مجموعه بزرگ ورزشی است قصد دارد مجموعه ورزشی پیتر را بسته و آنرا تخریب کند تا بجای آن یک پارکینگ برای اعضای باشگاهش بسازد . بنابراین او یک وکیل بانکی به اسم کارتین را استخدام می کند تا به پیتر یک مهلت یکماهه برای تعطیل باشگاه بدهد . اما پیتر که قصد چنین کاری ندارد به کمک دوستانش تصمیم می گیرند یک تیم داج بال تشکیل داده و در مسابقات بین المللی کشور شرکت کنند تا جایزه مسابقات را ببرند و از تعطیلی باشگاه جلوگیری کنند .