دانلود فیلم Antitrust 2001 - ضد انحصار

دانلود فیلم Antitrust 2001 - ضد انحصار
"میلو هافمن" برنامه نویس کامپیوتری است که شغل رویایی اش در یک شرکت بزرگ وقتی متوجه می شود رئیسش راز وحشتناکی دارد، تبدیل به کابوس می شود...