دانلود فیلم The Magic Flute 1975 - فلوت جادویی

دانلود فیلم The Magic Flute 1975 - فلوت جادویی
ملکه شب دخترش "پامینو" را به "تامینو" تحویل میدهد و تامینو مجبور است تا دختر را به نزد پدرش و کشیش ساراسترو برگرداند.ملکه به تامینو یک فلوت جادویی میدهد و یک پرنده ...