دانلود فیلم Healing River 2020 - رودخانه شفا

دانلود فیلم Healing River 2020 - رودخانه شفا
پس از کشته شدن تنها فرزند زن توسط یک نوجوان معتاد به مواد مخدر ، غم و اندوه او توسط عصبانیت دادگاه به خشم تبدیل می شود. او که به سختى به دنبال انتقام از مرد جوان است ، مجبور است با خواسته های ایمان مسیحی خود روبرو شود.