دانلود فیلم Operation Mincemeat 2021 - عملیات گوشت چرخ کرده

دانلود فیلم Operation Mincemeat 2021 - عملیات گوشت چرخ کرده
در طول جنگ جهانی دوم، دو افسر اطلاعاتی از یک جسد و اوراق جعلی برای گول زدن سربازان آلمانی استفاده می کنند.