دانلود فیلم Lost and Beautiful 2015 - گمشده و زیبا

دانلود فیلم Lost and Beautiful 2015 - گمشده و زیبا
داستان یک خدمتکار احمق به نام پولسینلا که از اعماق کوه وزوویوس به کامپانیا امروزی فرستاده می شود تا به آخرین آرزوهای چوپان فقیری به نام توماسو احترام بگذارد: ماموریت او نجات یک بوفالو جوان به نام سارچیاپونه است.