دانلود فیلم Luz 2020 - سبک

دانلود فیلم Luz 2020 - سبک
آنچه به عنوان یک دوستی آغاز شد در این درام دلخراش به یک عاشقانه تند تبدیل می شود. LUZ داستان بقا است، نه تنها برای زندگی هر دو مرد، بلکه برای رابطه آنها با انتقال به دنیای خارج از سلول آنها.