دانلود فیلم Paul Blart: Mall Cop 2009 - پل بلارت: پلیس فروشگاه

دانلود فیلم Paul Blart: Mall Cop 2009 - پل بلارت: پلیس فروشگاه
یک مرکز خرید توسط گروهی از سارقان تصرف می شود و تنها نگهبان این مرکز که «پاول بلارت» ( کوین جیمز ) نام دارد و بشدت ماموری وظیفه شناس است، باید با این گروه مقابله کند...