دانلود فیلم Akitsu Springs 1962 - فنرهای آکیتسو

دانلود فیلم Akitsu Springs 1962 - فنرهای آکیتسو
دانش آموزی به نام "شاسوکه" درست پیش از آغاز جنگ جهانی دوم وارد آکیتسو می شود.او توسط نوجوانی به نام "شینکو" که در یک چشمه آبگرم کار می کند نجات داده می شود.آنها عاشق یکدیگر می شوند و پس از آگاه شدن از شکست ژاپن در جنگ اقدام به خودکشی می کنند...