دانلود فیلم Adults in the Room 2019 - بزرگ تر ها در اتاق

دانلود فیلم Adults in the Room 2019 - بزرگ تر ها در اتاق
یونان در سال 2015: اقتصاد در حال فروپاشی است و این کشور در آستانه ورشکستگی است. یک دولت جدید علیه حکومت مشت آهنین اتحادیه اروپا شورش می کند و الهام بخش میلیون ها اروپایی است. بر اساس خاطرات سیاسی یانیس واروفا...