دانلود فیلم Empire Records 1995 - سوابق امپراتور

دانلود فیلم Empire Records 1995 - سوابق امپراتور
داستان فیلم در مورد کارمندان یک فروشگاه موسیقی مستقل است که تمام تلاش خود را می کنند تا فروشگاه آن ها توسط یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ جذب نشود...