دانلود فیلم Night Passage 1957 - گذر شب

دانلود فیلم Night Passage 1957 - گذر شب
داستان در مورد گروهی از دوستان است که در راه آهن کار کرده و ماه ها است که حقوق دریافت نکرده اند، از همین رو تصمیم میگرند به طریقی حساب خود را تسویه کنند و...