دانلود فیلم Heartburn 1986 - دلسوختگی

دانلود فیلم Heartburn 1986 - دلسوختگی
او یک مجله نویس است که شغل خود را به خاطر عشق و خانواده رها می کند. او یک ستون نویس روزنامه پلی بوی است که نمی تواند از حقه های قدیمی خود دست بکشد. و اگر این ترکیب باعث سوزش سر دل به یک رابطه نشود، هیچ چیز این کار را نخواهد کرد.