دانلود فیلم Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood 1996 - وقتی دارید روی کاپوت ماشین آبمیوه می خورید، تهدیدی برای جنوب مرکزی نباشید

دانلود فیلم Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood 1996 - وقتی دارید روی کاپوت ماشین آبمیوه می خورید، تهدیدی برای جنوب مرکزی نباشید
این فیلم به دست انداختن فیلم های آمریکایی که در مورد سیاه پوستان ساخته شده است می پردازد. «آشتری» بعد از مدت ها به محله ای که کودکی اش را در آن گذرانده باز می گردد و خانواده و دوستانش را ملاقات می کند. بزودی اتفاقات احمقانه ای برای او رخ می دهد...