دانلود فیلم Patrick: Evil Awakens 2013 - پاتریک: شیطان بیدار می شود

دانلود فیلم Patrick: Evil Awakens 2013 - پاتریک: شیطان بیدار می شود
پس از کشته شدن مادر و همسر دکتر راجت او در یک کلینیک تخصصی از راه دور کنترل می شود تا ناگاه اوضاع از کنترل خارج می شود و …