دانلود فیلم Manderlay 2005 - مندرلی

دانلود فیلم Manderlay 2005 - مندرلی
داستان برده داری ، در جنوب آمریکا در دهه 1930 رخ می دهد.