دانلود فیلم The Final Conflict 1981 - طالع نحس ۳: درگیری نهایی

دانلود فیلم The Final Conflict 1981 - طالع نحس ۳: درگیری نهایی
"دیمین" شیطانی که به قدرت و دانش کامل رسیده در آستانه وارد کردن آخرین ضربه خود است.فرزند مسیح بار دیگر در بریتانیا به دنیا می آید.نقشه او ساده است،پسر را پیدا کرده و همه آنها را به قتل برساند...