دانلود فیلم Heat and Dust 1983 - گرما و غبار

دانلود فیلم Heat and Dust 1983 - گرما و غبار
آن در حال کشف زندگی عمه بزرگش الیویا است که زندگی‌اش پر از رسوایی است. این جستجو به اوایل دهه 20 می‌رسد، جایی که الیویا ....