دانلود انیمیشن Justice League: Warworld 2023 - لیگ عدالت: جنگ جهانی

دانلود انیمیشن Justice League: Warworld 2023 - لیگ عدالت: جنگ جهانی
تا به حال، لیگ عدالت یک انجمن آزاد از افراد ابرقدرت بوده است. اما زمانی که آنها به Warworld، برده می‌ شوند، بتمن، سوپرمن، زن شگفت‌ انگیز و دیگران باید به نحوی متحد شوند تا بتواند کل سیاره را به سوی آزادی هدایت کند…