دانلود فیلم Pitching Love and Catching Faith 2015 - زیر و بم عشق و گرفتن ایمان

دانلود فیلم Pitching Love and Catching Faith 2015 - زیر و بم عشق و گرفتن ایمان
تایلر پس از آسیب دیدگی، حرفه ی بیس بال خودش را در معرض تمام شدن می بیند. او یک بازی سافت بال در برابر عشق قدیمی اش، کنزی، مربی گری می کند. حال تایلر یک انتخاب دارد: شغل خود، یا کنزی؟