دانلود فیلم Ghost in the Graveyard 2019 - روح در قبرستان

دانلود فیلم Ghost in the Graveyard 2019 - روح در قبرستان
شهر کوه موریا زیر انگشت شست مارتا قرار می گیرد، روحی که برای تسخیر نوجوانانی که در کودکی شاهد مرگ او بودند، در طی "بازی" "شبح در قبرستان" باز می گردد.