دانلود فیلم Harriet 2019 - هریت

دانلود فیلم Harriet 2019 - هریت
این فیلم بر اساس داستان مبارز آزادی، یعنی هریت تابمن است که از بردگی فرار کرده و تصمیم به آزادی هزاران برده دیگر می‎گیرد...