دانلود فیلم Georgia 1995 - جورجیا

دانلود فیلم Georgia 1995 - جورجیا
سادی همواره در زیر سایه خواهر هنرمندش است. او می‌‌خواهد مانند او هنرمندی مشهور شود اما همه چیز طوری که می‌خواهد پیش نمی‌رود.