دانلود فیلم The Haunting in Connecticut 2009 - جن‌زدگی در کنتیکت

دانلود فیلم The Haunting in Connecticut 2009 - جن‌زدگی در کنتیکت
زوجی به خاطر مشکلاتی مربوط به سلامتی پسرشان به خانه ای ویکتوریایی در شمال کانکتیکات نقل مکان می کنند، اما به زودی مجبور می شوند با گذشته پرآشوب این خانه و نیروهای فراطبیعی ساکن در آن روبرو شوند ...