دانلود فیلم To Catch a Killer 2023 - برای گرفتن یک قاتل

دانلود فیلم To Catch a Killer 2023 - برای گرفتن یک قاتل
در مورد یک افسر پلیس با استعداد اما آشفته به نام النور فالکو است که در شب سال نو توسط بازپرس ارشد FBI برای کمک به شناسایی و دستگیری قاتلی که مردم شهر را به وحشت انداخته، استخدام می‌شود و…