دانلود فیلم هندی Special 26 2013 - گروه ۲۶

دانلود فیلم هندی Special 26 2013 - گروه ۲۶
این فیلم بر اساس اتفاقات واقعی در دهه ۱۹۸۰ ساخته شده است و در مورد گروهی از دزدان حرفه ای و سرقت های هوشمندانه آن ها از افراد ثروتمند و سیاست مداران در هند می باشد…