دانلود فیلم Desierto 2015 - کویر

دانلود فیلم Desierto 2015 - کویر
گروهی از افراد که در تلاش اند از مرز مکزیک عبور کرده و به آمریکا بروند با مردی نژادپرست روبرو می شوند که تمام گشت های مرزی آنجا تحت کنترل او می باشند و...