دانلود فیلم The Discovery 2017 - کشف

دانلود فیلم The Discovery 2017 - کشف
دو سال پس از اثبات علمی زندگی پس از مرگ، مردی تلاش می کند تا به یک زن جوان کمک کند تا از گذشته تاریک خود جدا شود.