دانلود فیلم Temps 2016 - کارمند موقت

دانلود فیلم Temps 2016 - کارمند موقت
جفرسون یک آدم بیکار و تنبل است که زندگی خسته کننده ای دارد، زمانی که او به طور اتفاقی کورتیس را ملاقات می کند زندگی اش دچار تغییرات بزرگی می شود و...