دانلود فیلم Bad Seeds 2018 - دانه های بد

دانلود فیلم Bad Seeds 2018 - دانه های بد
داستان در مورد چند کودک و نوجوان هست که در زندگی دچار مشکلات زیادی هستند و معلمی سعی دارد راه روش درست زندیگ را به آن ها آموزش دهد اما...