دانلود فیلم Phil 2019 - فیل

دانلود فیلم Phil 2019 - فیل
فیل دندانپزشک افسرده ای است که وارد بحران میانسالی شده و زندگیش در مرز فروپاشی قرار دارد. هنگامی که یکی از بیمارانش که به نظر می رسید زندگی بی نقصی دارد خودکشی می کند، فیل دچار شوک بزرگی می شود. فیل مصمم است که بفهمد چه چیزی باعث شده مردی که همه چیز در زندگی دارد دست به انجام چنین کاری بزند. او وانمود می کند که یک پیشخدمت است و از این طریق، وارد زندگی این مرد مرده می شود و کم کم با همسر و دخترش دوست می شود. فیل که می خواست هر چه سریعتر به زندگی معمولی خود پایان دهد، اکنون دارای یک زندگی دو گانه است. کم کم این سوال پیش می آید که او تا کی می تواند این زندگی دو گانه را حفظ کند؟…