دانلود فیلم Proximity 2020 - نزدیکی

دانلود فیلم Proximity 2020 - نزدیکی
یک دانشمند جوان NASA JPL توسط افراد فرازمینی ربوده می‌شود اما وقتی کسی داستان او را باور نمی‌کند وسواسی می‌شود تا مدرکی پیدا کند که او را به یک سفر اکتشاف سوق می‌دهد …