دانلود مستند California Typewriter 2016 - ماشین تحریر کالیفرنیا

دانلود مستند California Typewriter 2016 - ماشین تحریر کالیفرنیا
ماشین تایپ کالیفرنیا نام مستندی است درباره زندگی افرادی هست که زندگی آنها به ماشین تایپ متصل است،این فیلم روی بازی و خلاقیت بازیگران بزرگی همچون تام هنکس، جان مایر، سام شپارد، دیوید مک کولو و دیگران است.