دانلود رایگان فونت amazing-grotesk-light-italic WebFont

فرمت فونت : ttf

FontsFree-Net-amazing-grotesk-light-italic.ttf

اطلاعات بیشتر درباره این فونت:

  • موضوع / عنوان فونت: amazing-grotesk-light-italic WebFont
  • نام فونت: FontsFree-Net-amazing-grotesk-light-italic.ttf
  • حجم فایل فونت : 136.84 KB
  • موضوع / عنوان فونت: amazing-grotesk-light-italic WebFont
  • موارد قابل استفاده از این فونت : طراحی گرافیکی , وب‌سایت