آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian Edit
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   NimaAM
28 days ago
1,613
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
    MORDR3D
21 days ago
1,431
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   Sorrow
27 days ago
1,381
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
14 days ago
1,334
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
    Mr.Life
20 days ago
1,240
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   Sorrow
19 days ago
1,135
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
21 days ago
1,106
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
7 days ago
1,027
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   Parsa_RVNI
18 days ago
1,006
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
14 days ago
988
Farsi/Persian Rick and Morty - Fourth season
(2019)
TV   Notion
4 days ago
959
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   NimaAM
7 days ago
921
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   .Punisher.
28 days ago
858
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   Mahdi.Torabi
14 days ago
836
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   Ali99
20 days ago
820
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل دهم
(2019)
Web   EILIA
17 days ago
765
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
18 days ago
762
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   A-Angel
8 days ago
751
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
    Rzakqz
6 days ago
744
Farsi/Persian The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   highbury
27 days ago
744
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
28 days ago
719
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
TV   A-Angel
28 days ago
716
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
20 days ago
704
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
Web   .Punisher.
7 days ago
700
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
19 days ago
685
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
18 days ago
675
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Dark Assassin
8 days ago
664
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   KiarashNg
28 days ago
661
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
    mehrdadsa
20 days ago
652
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
16 days ago
646
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   ErfanTabarsi
27 days ago
645
Farsi/Persian His Dark Materials - فصل اول
(2019)
Web   EILIA
11 days ago
638
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   SuRouSH_AbG
8 days ago
636
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   _SinCities_
8 days ago
626
Farsi/Persian Arrow - فصل هشتم
(2019)
    fawareh
20 days ago
626
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   HosseinTL
28 days ago
615
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Dark Assassin
8 days ago
614
Farsi/Persian See - فصل اول
(2019)
    _AmirAli_
7 days ago
604
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
11 days ago
603
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
9 days ago
587
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   llillusionll
8 days ago
581
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
7 days ago
577
Farsi/Persian The Mandalorian - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
14 days ago
569
Farsi/Persian Arrow - فصل هشتم
(2019)
    fawareh
16 days ago
567
Farsi/Persian The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   SuRouSH_AbG
16 days ago
566
Farsi/Persian Watchmen - فصل اول
(2019)
Web   .Cardinal.
18 days ago
564
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   _SinCities_
8 days ago
563
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   ErfanTabarsi
19 days ago
557