آخرین زیرنویس ها

Farsi/Persian
Language Title Type H.I. Owner Date Downloads
Farsi/Persian Sex Education - فصل دوم
(2020)
Web   Meysam.momeni
28 days ago
1,553
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   A-Angel
19 days ago
1,183
Farsi/Persian The Outsider - فصل اول
(2020)
Web   NimaAM
28 days ago
1,084
Farsi/Persian Sex Education - فصل دوم
(2020)
Web   Mohammad_011
29 days ago
899
Farsi/Persian The Outsider - فصل اول
(2020)
Web   NimaAM
21 days ago
865
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   _SinCities_
12 days ago
750
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
25 days ago
739
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Naser_69
26 days ago
715
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Naser_69
19 days ago
712
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   _SinCities_
12 days ago
701
Farsi/Persian Arrow - فصل هشتم
(2019)
    fawareh
27 days ago
684
Farsi/Persian The Outsider - فصل اول
(2020)
Web   NimaAM
16 days ago
676
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   _SinCities_
26 days ago
648
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   A-Angel
26 days ago
578
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل دهم
(2019)
Web   Earth_Star
23 days ago
557
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   Naser_69
11 days ago
544
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
18 days ago
542
Farsi/Persian Arrow - فصل هشتم
(2019)
    fawareh
20 days ago
542
Farsi/Persian The Outsider - فصل اول
(2020)
Web   carelless_whissper
7 days ago
534
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
19 days ago
528
Farsi/Persian Homeland - فصل هشتم
(2020)
Web   Reza_potter7
6 days ago
525
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   _SinCities_
26 days ago
520
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
11 days ago
520
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
11 days ago
496
Farsi/Persian Supernatural - Fifteenth Season (Final)
(2019)
TV   Saeed.mr
25 days ago
486
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   _SinCities_
19 days ago
478
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Amir.Farahnak
19 days ago
465
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Naser_69
25 days ago
446
Farsi/Persian Shameless (US) - فصل دهم
(2019)
Web   Meysam.momeni
22 days ago
430
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
13 days ago
427
Farsi/Persian Supernatural - Fifteenth Season (Final)
(2019)
TV   Saeed.mr
18 days ago
426
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
TV   _SinCities_
19 days ago
425
Farsi/Persian Legacies - فصل دوم
(2019)
Web   Mohammad_Alpha
18 days ago
416
Farsi/Persian Vikings - فصل ششم
(2019)
Web   Amir.Farahnak
26 days ago
415
Farsi/Persian Legacies - فصل دوم
(2019)
TV   A-Angel
25 days ago
393
Farsi/Persian Narcos: Mexico - فصل دوم
(2020)
Web   Ali_EmJay
5 days ago
387
Farsi/Persian The Marvelous Mrs. Maisel - فصل سوم
(2019)
    Zhalaan
21 days ago
382
Farsi/Persian Batwoman - فصل اول
(2019)
Web   Thunderstruck
29 days ago
374
Farsi/Persian The New Pope
(2020)
    RainyDay
29 days ago
356
Farsi/Persian Chilling Adventures of Sabrina - فصل سوم
(2020)
Web   thegreatssh
25 days ago
355
Farsi/Persian Narcos: Mexico - فصل دوم
(2020)
Web   AmirH_Na
4 days ago
353
Farsi/Persian Power - فصل ششم
(2019)
Web   EISHEN
22 days ago
347
Farsi/Persian Ray Donovan - فصل هفتم
(2019)
Web   highbury
22 days ago
346
Farsi/Persian Chilling Adventures of Sabrina - فصل سوم
(2020)
Web   Mohammad_Alpha
25 days ago
342
Farsi/Persian Locke & Key - فصل اول
(2020)
Web   Ali_EmJay
11 days ago
342
Farsi/Persian The Flash - فصل ششم
(2019)
    fawareh
6 days ago
341
Farsi/Persian Batwoman - فصل اول
(2019)
Web   Thunderstruck
22 days ago
337
Farsi/Persian Narcos: Mexico - فصل دوم
(2020)
    __Galadriel__
4 days ago
337